Anasayfa / İngiltere / İngiltere Öğretmenler Derneği seçim yaptı

İngiltere Öğretmenler Derneği seçim yaptı

İngiltere Türk Öğretmenler Derneği yeni yönetim kurulunu seçti

10 yılı aşkın bir süredir İngiltere Türk Toplumunun eğitim sorunlarıyla ilgilenen ve öğretmenlerin kurduğu İngiltere Türk Öğretmenler Derneği genel kurulu toplayarak yeni Yönetim Kurulunu seçti.

Türk öğretmenler tarafından kurulan dernek, yeni dönem yöneticilerini belirledi

Türk öğretmenler tarafından kurulan dernek, yeni dönem yöneticilerini belirledi

21 Haziran’da Southgate’te toplanan genel kurul derneğin dünü ve bugünü hakkındaki görüşlerin açıklanmasıyla başladı. Mali rapor ve faaliyet raporunun tartışılmasından sonra yönetim kurulu seçimlerine geçildi. Yapɪlan oylama sonucunda yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri: Gülden Petek, Rengin İbrahim, Filiz Süleyman, Taşkın Baraç, Eşref Yılmaz, Yılmaz Özdemir, Sibel Kandur ve Cevriye Yılmaz. Görev paylaşımı sonucunda oluşan yeni görev listesi ise: Başkan Taşkın Baraç, Başkan Yardımcısı: Gülden Petek, Eğitim Sekreteri: Eşref Yılmaz, Basın Sekreteri: Rengin İbrahim, Mali Sekreter: Filiz Süleyman, Örgütlenme sekreteri: Yılmaz Özdemir, Yedek Üye: Sibel Kandur

Dernek daha sonra Türkçe GCSE ve A Level derslerini tehdit eden OCR kararı hakkında yapılması gerekenler ve veli bilinçlendirilmesi gibi konuları tartışarak hükümete ve OCR a mektup gönderme konusunda acil atılacak adımları kararlaştırarak toplantıya son verdi.